Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wystawa – Poezja Sary Akram (2021–05–26)

Wystawa prezentowana była w ramach Lubelskiej Sceny Poetyckiej Miasta Poezji 2021.

Otwarcie: 26 maja 2021 o godz. 20.00
Miejsce: Dom Słów, ul. Królewska 17, zwiedzanie bezpłatne

Wystawa powstała w 2020 roku w ramach Nagrody Żurawie. Wtedy Sara i inni kandydaci do nagrody tworzyli wspólną koncepcję prezentacji swoich dzieł. Lustro okazało się tym, co ich łączy.
– Poezja i lustro są sobie bliskie – mówi kuratorka wystawy – Alina Januszczyk – obie materie odbijają rzeczywistość, ale mogę też ją deformować. Wystawa prezentuje wiersze Sary, które są rozczłonkowane, poobracane stanowią zagadkę, dopiero czytane, rozczytywane, odkodowywane przy udziale lustra docierają do nas z całą siłą sensów. Poezja w odbiciu to też swego rodzaju zabawa słowem. A zabawy słowem autorce są bardzo bliskie.

Sara Akram

Ma 26 lat i pochodzi z Lublina. Poetka, badaczka, redaktorka. Słowo interesują ją z różnych perspektyw – twórczej, naukowej, rzemieślniczej. Na co dzień pracuję w języku, ale angażowała się również w inicjatywy, których celem było rozmawianie o słowie, a więc i o kulturze, o poezji, użyciu języka, komunikacji. Język jest dla niej przestrzenią swobody, ale też pracy i, przede wszystkim, dialogu. Swoją pracę związaną ze słowem zaprezentowała w czterech rodzajach działalności: poetyckiej, naukowej, promującej język i kulturę oraz redaktorskiej.
Jest laureatką XV edycji Pracowni Twórczej „Połów” (2020) organizowanej przez Biuro Literackie w ramach festiwalu Stacja Literatura. Co roku do Pracowni zgłasza się ponad 100 osób, z czego kilkanaście zostaje finalistami i finalistkami, kilka – laureatami i laureatkami. Prezentacja laureatów w magazynie „biBLioteka” składa się z: wywiadu, zestawu 4 wierszy, autorskiego komentarza do wybranego wiersza i laudacji prowadzącego Pracownię (w tym roku prowadzącym był poeta Dawid Mateusz).
W poprzedniej edycji została finalistką „Połowu” (2019) wyróżnioną publikacją zestawu wierszy w magazynie „biBLioteka”.
Uzyskała wyróżnienie w V edycji Konkursu Młodej Poezji (2020) organizowanego przez Fundację Miasto Literatury w ramach 9. edycji Festiwalu Miłosza. Zestawy wierszy oceniało jury w składzie: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski, dr Jakub Kornhauser i prof. Joanna Zach. Wybrane wiersze zostały opublikowane na stronie Fundacji, w czasopiśmie literackim „Czas Literatury” i w elektronicznej wersji czasopisma „Liberte”.

Komentarz J. Kornhausera:
„Akram za rozmywanie granic ego, w którym jedna cząstka woli obracać się w tym, co bio, a druga wśród bitcoinów i pleksi”.

Komentarz T. Cieślaka-Sokołowskiego:
„Wiersze Sary Akram tylko na pierwszy rzut oka organizuje silny głos poetki (wybijający się w klauzulach jednego z utworów »uzgadniam«, »obracam«, »ściskam«) – szybko jednak okazuje się, że chodzi tu nie tyle o łatwe liryczne wyznania, ale bardziej subtelne gry ze współczesnymi, technologicznymi matrycami – gdy »Edgerank zlizuje resztki«.”