12.03.2009

12.03.2009

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Lublin

RozpoczęcieWędrownych Spotkań z Opowieścią oraz prezentacja w Lublinie strony internetowej: www.singer.teatrnn.pl.

 

 

Rozpoczęcie Wędrownych Spotkań z Opowieścią odbyło się w Lublinie 12 marca 2009 roku w Lublinie, w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 11. W tym budynku przed wojną przez wiele lat znajdowała się ochronka dla żydowskich dzieci. Ochronka jest miejscem gdzie toczy się akcja jednego z opowiadań Issaca Bashevisa Singera „Menasze i Rachela”.
 

Lubelskie "Wędrowne Spotkanie z Opowieścią" rozpoczęła młodzież z Teatru "Panopticum", która pod kierunkiem Mieczysława Wojtasa przygotowała uteatralizowaną formę opowiadania "Rachela i Menasze".

Następnie Witold Dąbrowski wprowadził w tematykę "Wędrownych Spotkań z Opowieścią" oraz powiązanego z nimi projektu "Śladami Opowiadań Singera. Literacki Przewodnik po Lubelszczyźnie". Kolejna część spotkania była poświęcona prezentacji portalu internetowego www.singer.teatrnn.pl.

 

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Dokumentacja fotograficzna całego projektu, J. Zętar, P. Sztajdel, 271 fot., DVD_2009_03