14.11.2017

14.11.2017

Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"

   

W dniu 14 listopada 2017 roku odbyło się seminarium otwarte M i s t e r i u m  B r a m y
połączone z prezentacją monograficznego numeru "Kontekstów"
(3 / 2017) poświęconego Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Seminarium z udziałem Zbigniewa Benedyktowicza (redaktora naczelnego "Kontekstów") oraz autorów numeru prowadził prof. Paweł Próchniak.

 

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z redakcją kwartalnika "Konteksty" (Instytut Sztuki PAN), Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładem Teorii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Okładka kwartalnika "Konteksty"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartalnik "Konteksty" – poświęcony antropologii kultury oraz refleksji nad sztuką – wydawany jest przez Instytut Sztuki PAN i ukazuje się nieprzerwanie od roku 1947 (początkowo jako "Polska Sztuka Ludowa"). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i jest jednym z najważniejszych periodyków z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Na jego łamach publikowane są teksty dotyczące antropologicznych i kulturowych aspektów współczesności, sztuk wizualnych, filmu, teatru, literatury, sztuki klasycznej i awangardowej, a także folkloru, sztuki ludowej, kultury popularnej i masowej.

>>> www.konteksty.pl

 

Monograficzny numer "Kontekstów" poświęcony Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN" przynosi pogłębiony opis działań instytucji widzianych z perspektywy "pamięci", "miejsca" i "obecności" – kategorii, które od początku istnienia Ośrodka określają główną oś jego wielowątkowej w działalności.

Teksty opublikowane w numerze dotyczą - między innymi - budowania przez Ośrodek "arki pamięci", "czytania miasta", współtworzenia "kultury sieciowej", mapowania i dokumentowania wielokulturowości Lublina, tworzenia upamiętnień i odsłanianiu obszarów niepamięci, ocalaniu pamięci o zamordowanych mieszkańcach Lublina.

W eseju otwierającym numer pisze Paweł Próchniak: "Pamięć jest nietrwała i śmiertelna. Zaciera się i niknie, wymywana przez bieg lat. Umiera wraz z nami. To, co zostaje, trwa w zapisach, w płynących przez czas obrazach i opowieściach, w mniej lub bardziej pochwytnych formach obecności czegoś, czego już nie ma. Również te zapisy – ślady śladów, wspomnienia wspomnień – są śmiertelne, ale to właśnie one tworzą ludzką rzeczywistość".

Wśród autorów: Tomasz Cyz, Iwona Chmielewska, Jan P. Hudzik, Aleksander Jackowski, Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Władysław Panas, Paweł Próchniak, Izabela Skórzyńska, Elżbieta Wolicka, Anna Ziębińska-Witek, a także Julia Hartwig, Karol Maliszewski, Piotr Mitzner, Jacek Podsiadło, ks. Alfred Wierzbicki.

>>> spis treści numeru na stronie kwartalnika "Konteksty"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> film z zapisem spotkania

 

Numer ukazał się w 25. rocznicę rozpoczęcia regularnej działalności Teatru NN w budynku Bramy Grodzkiej oraz w 20. rocznicę formalnego powołania Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" jako samodzielnej instytucji kultury.
 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

 

Radio Lublin: „Konteksty” na 25-lecie Bramy Grodzkiej Teatru NN
>>> posłuchaj na stronie Radia Lublin

Gazeta w Lublinie: Brama Grodzka przywraca porządek świata
>>> on-line serwisie www.gazeta.pl/lublin

 
Misterium Bramy. Wyjątkowy numer "Kontekstów" poświęcony Teatrowi NN
 
Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"
 
Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: "Brama Pamięci", Teatr NN