12.10.2013

12.10.2013

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "OpenGlam 2013"

W dniach 11 i 12 października odbyła się w Warszawie konferencja "Open GLAM 2013. Otwarte zasoby kultury".

11–12 października 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbyła się konferencja „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury” – pierwsza w Polsce konferencja na temat idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów.

 

Głównym celem konferencji openGLAM 2013 była prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom edukacyjnym oraz prawnym. Konferencja openGLAM 2013 była okazją do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty. OpenGLAM 2013 jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do pracowników instytucji kultury i dziedzictwa, coraz częściej określanych jako część sektora GLAM.

 

Podczas drugiego dnia konferenecji Łukasz Kowalski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przeprowadził warsztat pt.: "Wykorzystanie (prawie) bezpłatnych technologii internetowych w otwieraniu instytucji kultury".
Podczas warsztatu na przykładzie programu internetowego Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr NN” pokazano, jak można efektywnie i przy niskich kosztach realizować misję instytucji kultury oraz otwierać zasoby. Uczestnicy warsztatów po zapoznaniu się z różnymi łatwo dostępnymi technologiami (np. Layar, Unity 3D, Drupal) zastanawiali się nad koncepcjami ich wdrożenia we własnych instytucjach.

 

Co to jest „openGLAM”?

openGLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) to hasło coraz częściej używane w środowiskach związanych z tymi rodzajami instytucji kultury. Oznacza nowe myślenie o misji i funkcjonowaniu instytucji kultury i dziedzictwa, w którym bardzo ważną rolę odgrywa kwestia dostępności i możliwości dalszego wykorzystywania zasobów będących pod ich opieką.

Realizacja idei openGLAM jest możliwa dzięki wykorzystaniu internetu, digitalizacji oraz technologii cyfrowych, jednak podstawowym warunkiem jest zmiana podejścia pracowników instytucji GLAM do zasobów, którymi zarządzają. Inspiracją dla tych działań są inicjatywy ruchu wolnej kultury z Wikipedią na czele.

openGLAM to również idea pozwalająca poruszać kwestię obywatelskiego wymiaru kultury. Zaangażowanie w prace instytucji, zainteresowanie sprawami dziedzictwa należy traktować jako jedną z form zaangażowania obywatelskiego. Wdrażanie takiego podejścia przez instytucje oznacza ich otwarcie na kulturę obywatelską.

 

więcej na stronie: http://openglam2013.pl/

 

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: Laboratorium Nowe Media