Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wieniawa

Wieniawa – przed II wojną światową żydowskie przedmieście, wcześniej natomiast osobne miasteczko przyklejone do Lublina. Wieniawa posiadała swoją specyfikę i koloryt.

Na mieszkańców Czechowa mówiło się czechewer kozes, czyli czechowskie kozy. Brało się to oczywiście stąd, że w ni to miasteczku, ni to wsi Wieniawie wszyscy Żydzi (uchodzący pewnie za małomiasteczkowych) rzeczywiście hodowali kozy, które oskarżali zresztą o zjedzenie rosnących tam niegdyś winorośli. W mieście funkcjonowało podobno powiedzenie „fir unter a koze kejn Czechew” („zaprowadź kozę na Czechów”), co miało znaczyć „znajdź sobie lepszego frajera”. Opisując w 1938 roku artykuł z „Gazety Polskiej” dotyczący niewykorzystanego potencjału kóz w gospodarce narodowej, żydowski tygodnik „Lubliner Sztyme” pisał prześmiewczo „Rehabilitacja kóz! Czechów może się cieszyć”. Rozważania o kozach, rolnikach i wyżywieniu narodu tygodnik konstatował następująco – wkrótce znane powiedzenie o kozach i Czechowie zastąpi „Wprowadź kozę na wieś”. Później Czechów zasłynął z częstych bójek, stąd rosłych awanturników w całym Lublinie nazywano czechewer jingl, chłopak z Czechowa.

O Wieniawie opowiadają nasi świadkowie historii:

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione