Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Szeroka

Ulica Szeroka – według niektórych główna ulica dzielnicy żydowskiej, w okresie międzywojennym była w rzeczywistości ubogą i zdegradowaną ulicą, podobnie jak całe Podzamcze zamieszkaną przede wszystkim przez ludzi wykluczonych ekonomicznie i społecznie oraz nie pełniącą istotnej roli handlowej (w przeciwieństwie do ulicy Kowalskiej oraz Lubartowskiej, która obsługiwała znajdujący się nieopodal targ). Mimo to, ulica Szeroka była najstarszą ulicą Podzamcza, znajdowały się przy niej stare domy żydowskie, sztyble, a u jej wylotu do ulicy Jatecznej kompleks synagogalny. O ulicy Szerokiej opowiadają nasi świadkowie historii:

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały