Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Krawiecka

Ulica Krawiecka uchodziła za jedną z najbiedniejszych i najbardziej zdegradowanych ulic w przedwojennym Lublinie. W relacjach przewijają się wspomnienia o rozsypujących się domkach bez okien, skleconych z butwiejących deseczek. Ulica Krawiecka była symbolem – biedy, nędzy, rozpaczy i tragedii ludzi żyjących poniżej jakiegokolwiek minimum socjalnego. O tym „czarnym symbolu” opowiadają nasi świadkowie historii:

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione