Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tożsamość

W związku z procesami językowymi (polonizacją, jidyszyzmem oraz zwrotem w kierunku języka hebrajskiego), ale także żywotnymi sporami ideologicznymi w ramach społeczności żydowskiej, tożsamość Żydów w okresie międzywojennym zaczęła ewoluować i przybierać bardzo zróżnicowane formy. Niektórzy zaczynali czuć się Polakami, inni z kolei akcentowali swoją odrębność etniczną, opartą o języki jidysz i hebrajski oraz znajdując oparcie w światopoglądach reprezentowanych przez ruch syjonistyczny, nurty lewicowe, religijne i inne. O zróżnicowaniu swojej tożsamości opowiadają nasi świadkowie historii.