Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoły żydowskie

Żydowskie szkoły w przedwojennym Lublinie były bardzo zróżnicowane – od polskojęzycznych, przez nauczające w jidysz, do szkół hebrajskojęzycznych. Niektóre były prowadzone przez organizacje lewicujące (szkoły skupione w Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej), inne przez religijne (jak szkoły Jawne czy Bejs Jakow) lub syjonistyczne (Tarbut). Wiele żydowskich dzieci uczęszczało jednak nie do szkół prywatnych z uprawnieniami państwowymi, ale do tzw. szkół powszechnych, państwowych placówek oświatowych.

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione