Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szabat

Szabat (także szabes lub szabas) to cotygodniowe święto przypadające w każdy siódmy dzień tygodnia (rozpoczynający się w piątek wieczorem, kończący w sobotę po zachodzie słońca). W szabat, jako pamiątkę odpoczynku Boga po stworzeniu świata, należy przede wszystkim powstrzymywać się od pracy, jednak zwyczaje szabatowe są znacznie bogatsze, obejmują zasady sprzątania domu, przyrządzania potraw i odpoczynku. O szabacie w przedwojennym Lublinie opowiadają świadkowie historii: