Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Synagogi i domy modlitwy

Gdy mowa o lubelskich synagogach, wiele osób myśli o kompleksie synagogalnym przy ulicy Jatecznej. A jednak w przedwojennym Lublinie istniało wiele innych synagoga, m.in. pobliskie synagoga Saula Wahla i Doktorowicza (tzw. synagoga kotlarzy), synagogi na Wieniawie, Kalinowszczyźnie i Piaskach, wreszcie synagogi różnych instytucji, związków zawodowych a nawet partii politycznych. Oprócz tego w Lublinie działały także przeróżne chasydzkie domy modlitwy (tzw. klojzy lub sztyble), rozsiane głównie na Podzamczu. O lubelskich synagogach opowiadają nasi świadkowie historii:

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały