Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sosunki polsko-żydowskie

Jednym z podstawowych pytań nurtujących odwiedzających Bramę Grodzką są stosunki polsko-żydowskie w przedwojennym Lublinie. Odpowiedź na nie jest tak skomplikowana, jak skomplikowane i różne były losy poszczególnych osób. Niektórzy mieli intensywne relacje z Polakami, inni praktycznie się z nimi nie spotykali. Jedni zapamiętali współżycie z Polakami jako normalne, drudzy natomiast doświadczali nieufności czy wręcz antysemityzmu. O skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w przedwojennym Lublinie opowiadają nasi świadkowie historii:

Wideo

Audio

Historie mówione