Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niegdyś, gdyś przybył do miejsca, gdzieś chciał wiedzieć czy tam mieszkają Żydzi, to przede wszystkim szukałeś żydowskiego cmentarza… Jeśli był cmentarz, to znak, że znajdują się tam Żydzi. Cmentarz symbolizował żyjących… Jeśli chcesz więc wiedzieć, czy istniał kiedy żydowski Lublin: szukaj cmentarza. Ale w Lublinie nie pozostał nawet cmentarz, który naziści zbezcześcili, zniszczyli, ziemią zaorali, a pomnikami ulice wyścielili… I można śmiało powiedzieć, że cały żydowski Lublin to jeden cmentarz bez domów, bez ulic i bez Żydów, ale pomniki ich winny na zawsze pozostawać w naszych sercach...

Josef Adler, „Książka–pomnik”, ok. 1952, rękopis z archiwum Jerzego Goszczewskiego