Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wśród tysięcy relacji nagranych przez Pracownię Historii Mówionej kilkaset to rozmowy z lubelskimi Żydami, dawnymi mieszkańcami miasta, którzy wspominają jego przedwojenny koloryt, istotne wydarzenia, życie codzienne, tradycję oraz zmagania z galopującą nowoczesnością. Opowiadają o współżyciu z chrześcijanami, a czasem trudnych relacjach polsko-żydowskich. Przypominają nieistniejące dzisiaj ulice i ważne żydowskie instytucje, które przyczyniły się do rozwoju miasta. Przede wszystkim opowiadają jednak o sobie – swoim dorastaniu, marzeniach, miłości, porażkach oraz sukcesach; o bujnym życiu żydowskim w międzywojennym Lublinie.