Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ogórd Saski

Ja spędzałam jako dziecko większość czasu w Ogrodzie Saskim, to było zupełnie na wprost [od naszego domu]. Bawiłam się i z polskimi, i z żydowskimi. Najbardziej śmieszne było, że ja siedziałam tam w piaskownicy i budowałam zamki, razem z dziećmi. Były już takie dzieci, które znałam, i były takie dzieci, których nie znałam. I matka moja siedziała razem z innymi matkami, Polkami, i moja matka wyglądała na stuprocentową Polkę. I w pewnym momencie, kiedy chciała już pójść do domu, to wołała, ja się nazywam Sara, to wołała: „Sarusia, czas do domu”. To te matki czy bony, które siadały przy niej powiedziały: „Pani pracuje u Żydów?” I ja przyszłam i [one pytają] gdzie tu jest ta Żydówka? Ja byłam jasna blondynka, niebieskie jasne oczy. Tak że one otwierały usta i nie mogły się nadziwić: „To pani jest bona u Żydów?” To moja mama odpowiedziała: „Dlaczego mam być bona? To jest moja córka”. Dzień w dzień.

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione