Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

O dwudziestoleciu międzywojennym możemy czytać we wspomnieniach, niezliczonych opracowaniach i prasie; zobaczyć je odbite na setkach fotografii, afiszów i ulotek. Często umykają nam jednak dźwięki międzywojnia – odgłosy ulicy, nawoływania sprzedawców, stukot obcasów i miękkie kroki biedaków, a przede wszystkim: muzyka dwudziestolecia.

Poniżej prezentujemy piosenki i kuplety Icika Felda (1897-1943), żydowskiego Charliego Chaplina z Lublina oraz esej o muzyce dwudziestolecia. Na fotografii Icik Feld jako mistrz ceremonii w Nowym Jorku w latach 30. (zbiory Museum of the City of New York).