Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

W zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” znajduje się m.in. wydanie „Lubliner Tugblat” z 3 grudnia 1929 roku, przechowywane na co dzień w Izbie Drukarstwa/ Domu Słów. Poniżej prezentujemy przekład całego numeru w składzie dostosowanym do języka polskiego. Poniższe wydanie wydaje się zupełnie nieszczególne i „zwykłe”, z drugiej strony data ukazania się 279. numeru „Lubliner Tugblat” stanowi niemal dokładny środek okresu międzywojennego, a na jego łamach odbijają się echa wszystkich najważniejszych wydarzeń tamtych czasów: kryzysu gospodarczego, skomplikowanych relacji polsko-żydowskich i wciąż odległej, ale nadciągającej wojny światowej.