Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubartowska 24

Lubartowska 24
Plan gmachu przy Lubartowskiej 24, Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Inspekcja budowlana, sygn. 2583.

Lubartowska 24 (ob. 30) – dom rodziny Kacenelenbogenów, ale także siedziba żydowskiego Związku Klasowego Związków Zawodowych, w którego obszernej sali organizowano przeróżne odczyty, spotkania z literatami, maskarady i zabawy. Wielki, wielokrzydłowy gmach (dziś zachowany jedynie częściowo), z własną elektrownią, szkołą, sklepami i prawie 300 lokatorami, który był niemal mikrokosmosem i jednym z symboli żydowskiego Lublina.