Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Legendy żydowskie

Legendy żydowskie
Mojżesz Rynecki (1881-1943), „Dybuk” (1920). Ze zbiorów i dzięki uprzejmości rodziny Ryneckich, www.chasingportraits.org

Na początku XX w. wciąż żywe były stare legendy i podania chasydzkie. Niektóre z nich przetrwały w pamięci świadków historii, jak trzy poniższe opowieści przytoczone przez Mirę Shuval oraz legenda o Saulu Wahlu opowiedziana przez Awigdora Kacenelenbogena.