Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krawiecka 41

Chociaż ulica Krawiecka była symbolem biedy i nędzy w przedwojennym Lublinie, u jej końca, pod adresem 41, znajdował się budynek, który trwale zapisał się w historii wielu mieszkańców miasta. Niegdyś fabryka papierosów, następnie zakupiony przez gminę żydowską, która ulokowała w nim mieszkania dla najuboższych, wreszcie schronisko dla dzieci oraz obóz przygotowawczy dla młodzieży pragnącej wyemigrować do Palestyny. O Krawieckiej 41 opowiadają nasi świadkowie historii:

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały