Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jeszywas Chachmej Lublin

Jesziwa Mędrców Lublina – dzieło Majera Szapiry, największa wówczas jesziwa na świecie, którą z wielkim ceremoniałem otwarto 24 czerwca 1930 roku. Jesziwa niemal od razu stała się dumą i symbolem żydowskiego Lublina, choć nie brakowało również krytyków tego przedsięwzięcia. O lubelskiej jesziwie opowiadają świadkowie historii:

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione