Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzieciństwo w przedwojennym Lublinie

Większość świadków historii nagranych przez Pracownię Historii Mówionej w ramach projektu „W poszukiwaniu Lubliniaków” była w okresie dwudziestolecia międzywojennego dziećmi lub nastolatkami, tylko niektórzy z nich w latach 30. wchodzili w dorosłość. Stąd w znacznej mierze ich relacje dotyczą właśnie dzieciństwa i pokazują Lublin widziany oczyma dzieci.

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały