Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dom Pereca

"Chcielibyśmy powiedzieć światu żydowskiemu, że istnieje inne życie żydowskie, które reprezentuje nie imię reb Majera Szapiry, ale I.L. Pereca. Stąd właśnie Dom Ludowy nazwaliśmy jego imieniem” — pisała w 1938 roku lubelska radna i przywódczyni Bundu Bela Szpiro. W 1939 roku Dom Pereca, gmach wznoszony z myślą o świeckiej szkole żydowskiej i centrum żydowskiej kultury oraz przeciwwaga dla religijnej Jesziwy, był niemal gotowy.

Kiedy kilka lat później Niemcy zlikwidowali lubelskie getto, wielowiekowa obecność Żydów w Lublinie wydawała się zakończonym rozdziałem w dziejach naszego miasta. A jednak tuż po wyzwoleniu garstka ocalałych Żydów przystąpiła do odbudowy życia żydowskiego w Lublinie. Co znamienne, to właśnie Dom Pereca, jeden z pierwszych przytułków dla żydowskich ocaleńców, na wiele lat stał się symbolem powojennego życia żydowskiego w Lublinie.