Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Antysemityzm

W przedwojennym Lublinie da się odnaleźć bardzo światłe przykłady polsko-żydowskiej współpracy. Poza wspólną pracą Polaków i Żydów w Radzie Miasta czy Magistracie i instytucjach podległych władzom miejskim, do miejsc takich zaliczyć należy także spółdzielnię mieszkaniową „Spółdom” czy klub sportowy „Wieniawa” (obie te inicjatywy zostały założone przez Żydów). Mimo to, szczególnie w latach 30., daje się zauważyć narastające tendencje antysemickie – wrogie nastawienie studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do Żydów, próby ogłaszania bojkotu sklepów żydowskich czy nieprzychylne postawy nauczycieli wobec uczniów-Żydów. O doświadczeniach przedwojennego antysemityzmu opowiadają nasi świadkowie historii:

Wideo

Audio

Historie mówione