Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oferta i cenniki

Brama GrodzkaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Cennik biletów na wystawę, warsztaty edukacyjne, spacer edukacyjny oraz spektakleBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”

Ceny biletów na wystawę oprowadzanie z przewodnikiem w języku polskim:

15 zł/osoba – bilet ulgowy,

30 zł/osoba – bilet normalny.

Ceny biletów na wystawę oprowadzanie z przewodnikiem w języku obcym:

35 zł/osoba – bilet ulgowy,

45 zł/osoba – bilet normalny.

Warsztaty edukacyjne

Ceny biletów za warsztaty w języku polskim:

15 zł/osoba – bilet ulgowy,

30 zł/osoba – bilet normalny.

Ceny biletów za warsztaty w języku obcym:

35 zł/osoba – bilet ulgowy,

45 zł/osoba – bilet normalny.

Spacer edukacyjny (dla grup do 30 osób)

Cena biletu dla spaceru edukacyjnego do 1,5 godziny:

200 zł – w języku polskim,

300 zł – w języku obcym.

Cena biletu dla spaceru edukacyjnego do 2,5 godziny:

300 zł – w języku polskim,

400 zł – w języku obcym.

Spektakle Teatru NN

Cennik biletu na spektakl dla grup powyżej 40 osób:

30 zł – bilet na spektakl w języku polskim,

40 zł – bilet na spektakl w języku obcym oraz w języku polskim z tłumaczeniem na język obcy (podpisy wyświetlane na ekranie).

Cennik spektaklu dla grup poniżej 40 osób:

1200 zł — spektakl dla grupy w języku polskim,

1600 zł – spektakl dla grupy w języku obcym oraz w języku polskim z tłumaczeniem na język obcy (podpisy wyświetlane na ekranie).

Cennik biletów na zwiedzanie wystaw oraz na prezentacje/wykłady przedstawiane w formie onlineBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawy Ośrodka prezentowane w formie online

Cennik biletu na zwiedzanie wystawy do 1 godziny:

200 zł – w języku polskim,

300 zł – w języku obcym.

Prezentacje w wybranym zakresie dotyczącym działalności Ośrodka

Cennik biletu za prezentację do 1 godziny:

200 zł – w języku polskim,

300 zł – w języku obcym.

Cennik biletu za prezentację do 2 godzin:

300 zł – w języku polskim,

400 zł – w języku obcym.

Wykłady z zakresu historii miasta Lublina

Cennik biletu za wykład do 1 godziny:

200 zł – w języku polskim,

300 zł – w języku obcym.

Cennik biletu za wykład do 2 godzin:

300 zł – w języku polskim,

400 zł– w języku obcym.

Dom Słów / Izba DrukarstwaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Cennik biletów na zwiedzanie wystawy, warsztaty edukacyjneBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawa

Ceny biletów na wystawę oprowadzanie z przewodnikiem w języku polskim:

15 zł/osoba – bilet ulgowy,

30 zł/osoba – bilet normalny.

Ceny biletów na wystawę oprowadzanie z przewodnikiem w języku obcym:

35 zł/osoba – bilet ulgowy,

45 zł/osoba – bilet normalny.

Warsztaty. Izba Drukarstwa

Ceny biletów za warsztaty – typograficzne, introligatorskie, papiernicze, typotorby:

30 zł/osoba – bilet ulgowy, 40 zł/osoba – bilet normalny

– czas 1,5 godz. (stopień trudności: łatwy, wiek 7+),

60 zł/osoba – bilet ulgowy, 80 zł/osoba – bilet normalny

– czas 3–4 godz. (stopień trudności: średni, wiek 16+),

110 zł/osoba – bilet ulgowy, 150 zł/osoba – bilet normalny

– czas 5–10 godz. (stopień trudności: średni, wiek 16+),

250 zł/osoba – bilet ulgowy, 300 zł/osoba – bilet normalny

– czas 10–12 godz. (stopień trudności: średni, wiek 16+),

300 zł/osoba – bilet ulgowy, 400 zł/osoba – bilet normalny

– czas 12–15 godz. (stopień trudności: średni, wiek 16+),

400 zł/osoba – bilet ulgowy, 500 zł/osoba – bilet normalny

– czas 15–20 godz. (stopień trudności: trudny, wiek 16+).

Warsztaty. Dom Słów

Cennik biletu za warsztaty – literackie, komiks, warsztaty kreatywnego pisania:

20 zł/osoba – bilet ulgowy, 40 zł/osoba – bilet normalny

– czas 1,5 godz. (dzieci 4+, dorośli).

Cennik biletu za warsztaty – Typopoduchy:

60 zł/osoba – bilet ulgowy, 80 zł/osoba – bilet normalny

– czas 3 godz. (wiek 16+)

* W cenie biletu ujęto materiały, które będą używane na warsztatach.

Lubelska Trasa PodziemnaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Cennik biletów na zwiedzanie „Lubelskiej Trasy Podziemnej”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ceny biletów zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:

27 zł/osoba – bilet ulgowy,

35 zł/osoba – bilet normalny,

23 zł/osoba – bilet edukacyjny.

Ceny biletów za zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym:

37 zł/osoba – bilet ulgowy,

42 zł/osoba – bilet normalny,

30 zł/osoba – bilet edukacyjny.

* W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień dostępne bilety to tylko normalny oraz ulgowy.

Piwnica pod FortunąBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Cennik biletów na warsztaty oraz zwiedzanie „ Piwnicy Pod Fortuną”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zwiedzanie

Ceny biletów za zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:

15 zł/osoba – bilet ulgowy,

30 zł/osoba – bilet normalny.

Ceny biletów za zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym:

35 zł/osoba – bilet ulgowy,

45 zł/osoba – bilet normalny.

Warsztaty historyczne (dla grupy do 30 osób)

Cennik biletu warsztatów:

300 zł prowadzone w języku polskim (do ceny należy doliczyć bilet wstępu)

Bilety abonamentoweBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bilety abonamentowe umożliwiają zwiedzanie czterech miejsc z oferty: wystawy „Lublin. Pamięć miejsca” w Bramie Grodzkiej, Domu Słów/Izby Drukarstwa, Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Piwnicy pod Fortuną

Cennik biletów abonamentowych.Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

83 zł/osoba – abonament bilet normalny,

52 zł/osoba – abonament bilet ulgowy.

Ważność biletu abonamentowego obowiązuje w terminie 30 dni od dnia zakupu.

Dostępność zakupu biletu abonamentowego: Centrum Informacji Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr NN” w Lublinie, ul. Grodzka 21.

Teatr ImaginariumBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Cennik biletówBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zwiedzanie

Ceny biletów za zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:

50 zł/osoba – bilet ulgowy,

70 zł/osoba – bilet normalny.

Ceny biletów za zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym:

60 zł/osoba – bilet ulgowy,

80 zł/osoba – bilet normalny.

Teatr Imaginarium oferuje możliwość zakupu voucherów, które można nabyć w kasie Centrum Informacji Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

** Wszystkie podane ceny są cenami brutto.Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bilety ulgowe przysługują:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 • uczniom,
 • studentom do 26 roku życia,
 • emerytom,
 • kombatantom i weteranom wojennym,
 • posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • osobom z niepełnosprawnością,
 • posiadaczom Lubelskiej Karty Seniora,
 • posiadaczom Karty Polaka,
 • posiadaczom karty TripPass,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku „o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach”).

Wstęp bezpłatny przysługuje:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 • opiekunowi zorganizowanej grupy szkolnej w wymiarze: 1 opiekun + 10 zwiedzających,
 • posiadaczom Karty Rodzina 3 +,
 • opiekunowi osoby z niepełnosprawnością,
 • Honorowym Obywatelom Miasta Lublin,
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku „o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach”),
 • osobom i grupom, które uzyskają pisemną zgodę Dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie na wejście bezpłatne (np. zniesienie opłaty dla grup szkolnych ze względu na sytuację finansową uczniów, oficjalni goście ośrodka).