Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Pamięci "Ocalone Losy" - projekt edukacyjny

Wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci "Ocalone Losy" odbyło się 17 marca 2012 r. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” z okazji 70. rocznicy likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu.

  • Wydawca: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
  • Miejsce publikacji: Lublin
  • Data publikacji: 2012

W ramach Misterium Ocaleni z Zagłady lubelscy Żydzi oraz ich potomkowie opowiadali uczniom lubelskich szkół historie swoich rodzin. W trakcie Misterium zostało przeprowadzonych 20 wywiadów. 36 uczniów lubelskich liceów rozmawiało z 30 osobami, które przyjechały z Francji, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Izraela.