Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Rynek (1940 r.) - ROCHMAN Szulim

APL, zespół nr 22: Zarząd Miejski w Lublinie 1939-1944, sygn. 365

  • Data publikacji: 1940-08-12

Nazwisko: ROCHMAN

Imię: Szulim

Data urodzenia / wiek: 35 lat

Zawód: Krawiec; warsztat przy ul. Rynek 4

Stan cywilny: Żonaty

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Rynek 4 m. 7

Stosunek do głównego lokatora: Mąż (nr 6 na liście lokatorów, główny lokator: GRINBERG Rojza [I00033193])