Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Rybnej (1940 r.) - LOTERSZPIL Benjamin

APL, zespół nr 22: Zarząd Miejski w Lublinie 1939-1944, sygn. 364

  • Data publikacji: 1940-08

Nazwisko: LOTERSZPIL vel LOTERSZPIEL

Imię: Benjamin

Data urodzenia / wiek: 43 lata

Zawód: brak; bez pracy

Stan cywilny: żonaty

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Rybna 1/5

Stosunek do głównego lokatora: główny lokator (nr 1 na liście lokatorów)

Miejsce pochodzenia: Puławy

Status: uchodźca