Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Rybnej (1940 r.) - KORENBLIT Ruchla

APL, zespół nr 22: Zarząd Miejski w Lublinie 1939-1944, sygn. 364

  • Data publikacji: 1940-08

Nazwisko: KORENBLIT

Imię: Ruchla vel Rachela

Data urodzenia / wiek: 63 lata

Zawód: Na utrzymaniu rodziny

Stan cywilny: Brak

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Rybna 1/9

Stosunek do głównego lokatora: Matka* (nr 5 na liście lokatorów, główny lokator: UNGER Szmul [I00037052])
* - prawdopodobnie matka żony głównego lokatora (takie samo nazwisko - KORENBLIT Liba)

Powiązane osoby

Powiązane wydarzenia

Powiązane miejsca