Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lista wyborców okręgu wyborczego nr I w wyborach pełnomocników Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie (1924) - FRYDMAN Mojżesz

  • Data publikacji: 1924

Nazwisko: FRYDMAN

Imię: Mojżesz

Wiek: >25

Zawód: handl.

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Kołłątaja 5

Udział w głosowaniu: tak

Miejsce głosowania: Lublin, ul. Rynek 5, kancelaria Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, lokal wyborczy

Data głosowania: 1924-06-01

Okręg wyborczy nr: I

Numer strony listy: 27

Numer porządkowy: 832

 

Lista wyborców została utworzona na podstawie listy składek na Gminę Wyznaniową Żydowską za 1923 rok oraz deklaracji złożonych pomiędzy 1924-03-21 a 1924-04-18