Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księga biercza opłaty gminnej - wykaz płatników (1940 r.), cz. II, str. 46, nr 1229

RADA ŻYDOWSKA W LUBLINIE - KSIĘGA BIERCZA OPŁATY GMINNEJ 1940 ROK - Sygnatura 90, Mikrofilm 118830

  • Data publikacji: 1940-08-28

Tytuł:

Nazwisko: ERLICH

Imię: Szloma Chaim

Aktualny adres (1940): Lublin, ul. Jezuicka 21

Stary adres (przed 1940): Lublin, ul. Królewska 15

Wymiar podatku za I i II kwartał 1940: 60 zł