Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Katalog okresowy klasy III 1938/1939, Gimnazjum i Liceum Władysława Kunickiego - KROSBERG Lipcia

APL, zespół nr 532: Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Władysława Kunickiego w Lublinie, sygn. 51, Katalog okresowy gimnazjum I a, I b, II a, II b, III, IV, Liceum I i II (1938-1939)

  • Data publikacji: 1938 - 1939

Nazwisko: KROSBERŻANKA

Imiona: Lipcia

Data urodzenia: 1923-02-18

Miejsce urodzenia: Lublin

Szkoła: Prywatne Żeńskie Gimnazjum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej

Adres szkoły: Lublin, ul. Narutowicza 37

Lata nauki: 1936?-

Imię i nazwisko matki: Estera

Imię i nazwisko ojca: Szyja

Profesja ojca (matki, opiekuna): majster malarski

Adres zamieszkania w trakcie nauki/egzaminów: Lublin, ul. Królewska 15

Rodzaj kwatery: U rodziców

Dostępność zdjęcia: Nie