Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Katalog okresowy klasy II 1929/30, Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej - EPSZTEIN Rachela

APL, zespół nr 924: Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie, sygn. 1, Katalog okresowy klasy II (1929-1930)

  • Data publikacji: 1929 - 1930

Nazwisko: EPSZTEINÓWNA

Imiona: Rachela

Data urodzenia: 1919-05-29

Miejsce urodzenia: Zamość

Szkoła: Prywatne Żeńskie Gimnazjum Wacławy Arciszowej

Adres szkoły: Lublin, ul. Radziwiłłowska 3

Lata nauki: 1928?-

Imię i nazwisko matki: Ewa

Imię i nazwisko ojca: Motel

Profesja ojca (matki, opiekuna): aptekarz

Adres zamieszkania w trakcie nauki/egzaminów: Lublin, ul. Kołłątaja 5

Rodzaj kwatery: U rodziców

Dostępność zdjęcia: Nie