Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Josef Fraind: Półkolonia TOZ-u

Największa impreza była przy zakończeniu tej kolonii. Kolonia była sześć, zdaje się sześć tygodni trwała ta kolonia. I wtedy orkiestra Bundu przygrywała i masowa, masowy popis gimnastyki dzieci. To było cóś pięknego. Tysiąc, tysiąc dwieście dzieci na polu, wszyscy razem robią przy dźwiękach orkiestry, robią gimnastykę. A tym całym zespołem gimnastycznym kierował Rosenbaum, który z zawodu był krawcem, ale nie miał nigdy serca do siedzenia na krześle i szycia. Jego ciągnęło tylko do sportu i on dostał, został przyjęty do zorganizowania grup gimnastycznych „Jutrzni”. Było jakaś dwadzieścia, trzydzieści grup, także do nich należałem i w soboty myśmy ćwiczyli w Domu Żołnierza.