Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Imienne wykazy wysiedlonych do powiatu lubelskiego (1941 r.) - KRZEPICKI Abram Mendel

  • Data publikacji: 1941

Nazwisko: KRZEPICKI

Imię: Abram Mendel

Data urodzenia / wiek: 46 lat

Główny posiadacz zaświadczenia / krewny: główny posiadacz

Liczba osób podana przy nazwisku głównego posiadacza zaświadczenia na liście ogólnej: 5

Miejsce docelowe: Zemborzyce (gm. Głusk)

Powiat: Lublin

Data zameldowania w miejscu docelowym: 1941-04-25