Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Głos Lubelski”, 1925, R. 12, nr 252, s. 3

Obwieszczenie. Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie Dział A. Tom V wciągnięto następujące wpisy:

[...] Dnia 27 kwietnia 1925 r. Do Tomu III. 359. „Nechuma Herszenhorn, Szloma Szymon i Chajo-Basia-Rywka małżonkowie Sztrasberger”, wspólnicy drukarni w Lublinie ul. Bernardyńska Nr. 20, zawarli przed notarjuszem w Lublinie Pleszczyńskim 24 lutego 1925 r. pod Nr. 224/64 akt spółki firmowej w celu dalszego prowadzenia drukarni z terminem 24. II 28.