Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

ARTgród to artystyczny Żmigród, czyli cykl kulturalno-edukacyjnych działań realizowanych na obszarze tzw. Żmigrodu (ul. Żmigród, Zamojska, Bernardyńska, Wyszyńskiego), dedykowanych mieszkańcom, w celu ich zintegrowania i zaktywizowania na rzecz budowania poztywnego wizerunku własnego otoczenia, zwiększenia ich udziału w wydarzeniach kulturalnych i podniesienia wiedzy o historii miejsca, pokazania im istotnej roli współpracy dobrosąsiedzkiej oraz animacji kulturalnej w procesie uspołecznienia i rewitalizacji.

autorka grafiki: Anna Krztoń

kwiecień

a) działania designerskie (gablota, biblioteczka)

b) komiks na Żmigrodzie

 

maj 

a) 26.05, ZJAZD SZOFERÓW

- mozaiki mobili

- 11:00 – spacer po Żmigrodzie: "Tajemnice Żmigrodu"

- 15:00 - spacer po Żmigrodzie: "Tajemnice Żmigrodu"

- 16:00 - warsztaty robienia pojazdów

- 17:00 - spotkanie z Jackiem Jacem Harasimiukiem i Arkiem Kaźmierakiem

- 17:00 - Muzeum Mobilności Żmigrodu – otwarcie

- 18:30 - zjazd na byleczym - konkurs

Muzeum Mobilności Żmigrodu

b) 31.05 – 02.06 – Festiwal MIASTO POEZJI - www.miastopoezji.pl 

 

czerwiec

a) 24.06, 11:00 – warsztaty fotografi otworkowej / M. Czapka, P. Jusyn

b) 29.06, 11:00 i 14:00 - spacer po Żmigrodzie: "Tajemnice Żmigrodu" / R. Lis 

 

lipiec

a) 13.07, 16:00 piknik i warsztaty kulinarne 

b) 18.07, g. 17:00 - partyzantka ogrodnicza i warsztaty

c) 26.07, g. 17:00 - warsztaty kuglarskie 

d) 20.07, 17;00 - spacer po Żmigrodzie: "Tajemnice Żmigrodu" / R. Lis

e) 27.07, 17:00 - spacer po Żmigrodzie: "Przemysłowy Żmigród" / R. Lis

 

sierpień

a) 08.08, 17:00 - warsztaty bębniarskie / S. Lasok 

b)  10.08, 17:00 - spacer po Żmigrodzie: "Zielony Żmigród" / R. Lis

c) 12.08, godz. 11:00 - spacer po Żmigrodzie: "Tajemnice Żmigrodu" / R. Lis 

d) 28.08, 20:30 - warsztaty pisania światłem / M. Czapka, P. Jusyn

e) 31.08, godz. 17:00 - Auta Pana Zambellego - warsztat dla dzieci, mozaika i sztuki plastyczne / M. Krasuska

 

wrzesień

a) 02.09, 12:00 - warsztaty manualne z grupą Personal Spring / Olga Kebas

b) 02.09, g. 14:00 - warsztaty taneczne z grupą Personal Spring / Olga Kebas

c) 06.09, g. 16:00 - typotorba - warsztaty / A. Bąk, M. Krasuska

d) 09.09, g. 11:00 - typoduchy - warsztaty / K. Celewicz, M. Krasuska

e) 09.09, g. 19:00 - performance i koncert muzyczny grupy Personal Spring / Olga Kebas

f) 14.09  - spacer po Żmigrodzie "Zielony Żmigród / R. Lis

g) 16.09 - spacer po Żmigrodzie "Tajemnice Żmigrodu" / R. Lis

 

Październik

a) 14.10, godz. 15:00 - warsztaty składania papieru - dobrze się składa / M. Rukasz

b) 21.10, godz. 13:00 - Spacer po Żmigrodzie - Tajemnie Żmigrodu / R. Lis

c) 28.10, godz. 13:00 - Spacer po Żmigrodzie - Przemysłowy Żmigród / R. Lis

Galeria