Projekt "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie" jest próbą opowiedzenia w sposób niekonwencjonalny, z użyciem nowych technologii, historii majątków ziemskich na Lubelszczyźnie od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Głównym elementem projektu jest wirtualny model 3D majątku w Moniakach (pow. Kraśnik). Do innych elementów projektu należą: nagrywanie relacji mówionych; pozyskiwanie i digitalizowanie archiwalnych materiałów ikonograficznych, artykułów naukowych i wspomnieniowych; wykonanie współczesnej dokumentacji fotograficznej wybranych majątków; oraz utworzenie multimedialnego szlaku majątków ziemskich na Lubelszczyźnie.

Projekt "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie" jest próbą opowiedzenia w sposób niekonwencjonalny, z użyciem nowych technologii, historii majątków ziemskich na Lubelszczyźnie od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Głównym elementem projektu jest wirtualny model 3D majątku w Moniakach (pow. Kraśnik). Do innych elementów projektu należą: nagrywanie relacji mówionych; pozyskiwanie i digitalizowanie archiwalnych materiałów ikonograficznych, artykułów naukowych i wspomnieniowych; wykonanie współczesnej dokumentacji fotograficznej wybranych majątków; oraz utworzenie multimedialnego szlaku majątków ziemskich na Lubelszczyźnie.

Teatr NN

Przed samym wieczorem wyruszyłyśmy z tego domu, gdzieśmy się porodzili i wychowali, gdzie rosło już piąte pokolenie, które już pokochało ten kawałek ziemi i dom, stojący od przeszło 200 lat - by więcej do niego nie wrócić.

Pomimo mego wielkiego umiłowania tego kąta, wyjeżdżałam bez żalu, tak byłam rozżalona tym wszystkim, co nas spotkało, iż pragnęłam jak najprędzej stracić z oczu wszystko, co było mi kiedyś drogie i kochane. [5.11.1944]

Maria Zembrzuska (1869-1963)