Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji Marka Gromaszka. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji Marka Gromaszka. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Kolekcja zawiera zbiór ponad 130 fotografii wykonanych przez żołnierzy niemieckich. Zostało na nich udokumentowane życie na terenie dzielnicy żydowskiej w czasie II wojny światowej: przed utworzeniem getta, w czasie jego funkcjonowania oraz po jego likwidacji; zniszczenia miasta po bombardowaniu w 1939 roku; a także ruiny Podzamcza. Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje, inne są datowane.

Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy.

Wszystkie pochodzą z prywatnej kolekcji, której właścicielem jest Marek Gromaszek. 

Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Bilety online

Wydarzenia

Informacje

Projekty