Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Korespondencja Jeszywas Chachmej Lublin

Korespondencja Jeszywas Chachmej Lublin zrabowana z gmachu Jesziwy podczas II wojny światowej przez żołnierza Wehrmachtu. Przekazana z powrotem do Lublina 11 kwietnia 2024 roku przez wnuczkę niemieckiego żołnierza, Karlę McCabe. Aby zobaczyć tłumaczenie, powiększ dany obiekt w galerii (wersja w języku polskim na recto). Tłumaczenie z języków oryginalnych Géraldine Trom.

Correspondence of Yeshivas Chachmei Lublin looted from the Yeshiva building during World War II by a Wehrmacht soldier. Turned over back to Lublin on April 11, 2024 by the German soldier's granddaughter, Karla McCabe. To see a translation, enlarge the object in the gallery (English on the verso). Translated by Géraldine Trom.