W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Zygmunt Radek "Poezje wybrane"

Prawie nic nie wiadomo o jego życiu. Naprawdę nazywał się Zygmunt Radzio, Radek to pseudonim. Urodził się w roku 1925, a zmarł w 1997, ale dla swojej twórczości poetyckiej o wiele wcześniej, bo w roku 1957, kiedy opublikował w "Czytelniku" jedyny tom wierszy, Miasto i ludzie. Tom niezwykle szczupły, zaledwie siedemnaście utworów  pisanych od roku 1946. Do tego garstka wierszy rozproszonych

Zygmunt Radek "Poezje wybrane"

Czytelników, którzy przez jakiś przypadek natrafiają na Miasto i ludzi uderza niezwykła wizyjność. Byłaby czymś, co można nazwać "poezją żywiołową", gdyby nie dwa jej aspekty dyscyplinujące niebywałą wyobraźnię: socrealizm i retoryka. Socrealizm ujawniony w  dwóch, trzech zaledwie tekstach tomiku naiwnie usprawiedliwiał się sprzeciwem wobec krzywdy wykluczonych, a  w wierszu Szewcy łączył się z chrześcijańską, mesjańską nadzieją.[...] Retoryka chwilami wydawała się trochę bezradną próbą opanowania żywiołowych obrazów. Jednak to tylko pozór. W istocie była to retoryka do głębi przemyślana. Wyrafinowanie tej retoryki, często zbliżone do stylizacji, stało się przyczyną ogromnej różnicy zdań recenzentów Miasta i ludzi 

Piotr Matywiecki 

Słowa kluczowe