W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Żydzi lubelscy : materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim."

Żydzi lubelscy : materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14-16 grudzień 1994 r.

"Żydzi lubelscy : materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim."

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zawarte w (...) książce artykuły o charakterze popularno-naukowym prezentują wybrane zagadnienia z zakresu historii i tradycji Żydów lubelskich. Wyjątek w tej kwestii stanowi szkic Symchy Wajsa pt. "Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny światowej", będący wspomnieniem człowieka, który spędził w tym mieście dzieciństwo i młodość. Główny trzon historyczny publikacji stanowią dwa teksty. Pierwszy z nich, autorstwa Roberta Kuwałka, nosi tytuł "Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku"i stanowi dogłębne studium prezentujące tytułowe zagadnienie. Drugi zaś, napisany przez Tadeusza Radzika, pt. "Żydzi lubelscy w społeczności miasta od XVI do XX wieku" rezentuje w ujęciu porównawczym status społeczności żydowskiej na przestrzeni pięciu wieków jej obecności w Lublinie. Pozostali autorzy koncentrują swoje rozważania na kulturze Żydów zamieszkujących Lublin i okolice.

Ze Wstępu G. Linkowskiego

Słowa kluczowe