W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zbiór rozmów i opowieści o Józefie Czechowiczu zarejestrowanych w latach 1969-1977 i w 1991 roku, przez założyciela i wieloletniego kierownika Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, pana Józefa Ziębę - poetę, prozaika, pamiętnikarza i publicystę, autora wielu tomików wierszy, opowieści lubelskich i monografii.

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe