W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Zaczarowany Lublin. Spotkania z Opowiadaczami Świata. 12-15 sierpnia 2014"

Podczas piątej edycji Festiwalu, w dniach 12–15 czerwca 2014 r, w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” zostały zaprezentowane opowieści z różnych kręgów kulturowych w wykonaniu opowiadaczy zaproszonych do wydarzenia przez Ewę Benesz, wybitną postać polskiej kultury, dyrektor artystyczną Spotkań z Opowiadaczami Świata.

"Zaczarowany Lublin. Spotkania z Opowiadaczami Świata. 12-15 sierpnia 2014"

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wydarzenie, poza aspektem artystycznym, miało również cel edukacyjny – popularyzację sztuki opowiadania. Integralną częścią Festiwalu były działania animacyjne: pokaz Animacji Legend Lubelskich i konkurs dla dzieci. Publikacja zawiera program Festiwalu oraz przedstawia gości biorących w nim udział.

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe