W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Oprócz tytułowego "Poematu" Józefa Czechowicza, książka zawiera niedokończone fragmenty dwóch esejów Władysława Panasa na jego temat: "Hiram" i "Znak kabalistyczny". Wydano z podwójnej okazji: 67. rocznicy śmierci Józefa Czechowicza oraz z okazji nadania nazwy "Zaułka Władysława Panasa" przejściu wiodącemu po schodach z ul. Podwale na pl. Po Farze.

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Słowa kluczowe