W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Wielu autorów "Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie : materiały dla nauczycieli"

Publikacja jest efektem projektu, zainicjowanego przez dr. Hansa Guggenheima, obejmującego zorganizowany w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" cykl zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Obok scenariuszy zajęć lekcyjnych, znajdziemy w publikacji słowniczek wybranych terminów z kultury żydowskiej oraz bogatą bibliografię.

Wielu autorów "Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie : materiały dla nauczycieli"

Słowa kluczowe