W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Tomasz Pietrasiewicz "W kręgu Bramy Grodzkiej. Teatr Pamięci Teatru NN. Przewodnik"

Publikacja powstała z okazji przyznania Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” nagrody HAC Award for Concord za kultywowanie pamięci polsko-żydowskiej.  

Książka dedykowana jest żydowskiemu chłopcu z Kamionki, Nimrodowi S. Ariavowi i Sewerynowi Aszkenazemu

                                                                                                                                                                                           

fot: Agnieszka Wiśniewska 

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury, działającą w Lublinie. Ze względu na swoją siedzibę – Bramę Grodzką, prowadzącą do nieistniejącego Miasta Żydowskiego, teatr zaczął odkrywać i ocalać Pamięć o tym miejscu. Jak w „Arce Pamięci” gromadzimy tu stare fotografie, dokumenty, wspomnienia. W naszym programie podkreślamy historyczne i symboliczne znaczenie Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy Miastem Chrześcijańskim i Miastem Żydowskim, jako miejscu spotkania – łączącego różne religie i kultury. W przestrzeni wokół Bramy, tu, gdzie kiedyś było Miasto Żydowskie, Teatr NN zrealizował wiele działań artystycznych, odkrywających pamięć o przeszłości, ale też będących opłakiwaniem ofiar Zagłady.

Tomasz Pietrasiewicz

 

SPIS TREŚCI: 

Wstęp
Część 1. W Bramie Grodzkiej
Część 2. Przestrzeń wokół Bramy Grodzkiej. Misteria Pamięci
Część 3. Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”
Część 4. Majdanek

Dopowiedzenia
Tomasz Pietrasiewicz Metafory i symbole „Teatru Pamięci” w Bramie Grodzkiej
Paweł Próchniak Teatr nocy
Jan P. Hudzik Tomasz Pietrasiewicz Sztuka i pamięć Zagłady
Paweł Próchniak W prześwicie
* * *
Tomasz Pietrasiewicz Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”. Krótka historia

Tomasz Pietrasiewicz Wystąpienie – Madryt, 8 października 2019 

 

Słowa kluczowe