W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Daukszta Olga "Wiersze wybrane"

Daukszta Olga "Wiersze wybrane"

Na wybór wierszy polskiej poetki łotewskiego pochodzenia składają się przede wszystkim śmiałe erotyki. Źródeł tej poezji należy szukać w gorączkowej i migotliwej liryce Juliusza Słowackiego. Daukszta jest poetką wciąż praktycznie nie odkrytą. 

Czytaj więcej

Śpiewak Jan "Wybór wierszy"

Śpiewak Jan "Wybór wierszy"

Wiersze Śpiewaka, mimo że czerpiące z osiągnięć rosyjskiej awangardy są świadectwem nieufnego stosunku do nadużywania słów. W swojej liryce Śpiewak skupia się na napięciach wynikających z relacji przyroda – człowiek. Pomimo pochlebnych opinii ówczesnej krytyki, poeta pozbawiony należytego mu miejsca na mapie polskiej poezji XX – wiecznej. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Lublin i lubelszczyzna były miejscami akcji wielu opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoja twórczością rozsławił nasz region i miasto. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miasteczek, jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj. Jedną z najsłynniejszych powieści Singera stał się "Sztukmistrz z Lublina".

 

 

Czytaj więcej

Singer Kreitman Ester "Rodowód"

Singer Kreitman Ester "Rodowód"

Zbiór opowiadań Ester Singer Kreitman (1891‒1954), to pierwszy polski przekład pozycji książkowej autorki znanej przede wszystkim jako „starsza siostra braci Singerów” ‒ Israela Jehoszui  i Isaaca Bashevisa (noblisty). Ten ostatni twierdził, że nie zna lepszej pisarki tworzącej w języku jidysz niż ona. Dar obserwacji, specyficzny humor (nierzadko przez łzy) i ironiczny dystans sprawiają, że wiele z tych opowieści bawi i wzrusza, a wszystkie zasługują na uwagę ze względu na rysunek postaci i trafnie uchwycony obraz małych polsko-żydowskich miasteczek i Londynu w czasie II wojny światowej.

Czytaj więcej

"Podwórko, topografia pamięci"

"Podwórko, topografia pamięci"

Dom Słów znajduje się w samym środku zdegradowanego śródmieścia Lublina, z bardzo charakterystycznymi dla tego typu miejsc problemami społecznymi. Stąd projekt "Podwórko", skierowany do osób z najbliższego otoczenia "Domu Słów".

Czytaj więcej

"Portrety"

"Portrety"

Książka prezentująca prace powstałe podczas warsztatów interdyscyplinarnych w uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w ramach Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".

Czytaj więcej

"Kolory oczu"

"Kolory oczu"

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami niewidomymi i niedowidzącymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zofii Sękowskiej w Lublinie pod opieką pani Doroty Polonis. Uczestnicy opowiedzieli nam o swoim świecie, o tym jak go widzą, mimo że nie patrzą lub nie mają oczu.

Czytaj więcej

"Inny Lublin. Pukam do drzwi kamienia."

"Inny Lublin. Pukam do drzwi kamienia."

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z matkami osób niepełnosprawnych intelektualnie z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o życiu swoich dzieci.

Czytaj więcej

"Składanie świata"

"Składanie świata"

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami dotkniętymi autyzmem, uczęszczającymi do lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o sobie, swoich marzeniach, swoim sposobie składania świata.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe