W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Książka Majera Bałabana "Żydowskie miasto w Lublinie" to reprint przewodnika po lubelskiej dzielnicy żydowskiej. Autor tekstu - Majer Bałaban był jednym z najwybitniejszych badaczy historii Żydów, a zwłaszcza dziejów tego narodu w Polsce. Książka jest dziełem niezwykłym. Powstawała w okresie I wojny światowej, została wydana w 1919 roku Berlinie z ilustracjami Karla Richarda Henkera. Opowiada ze znawstwem o żydowskim mieście w Lublinie dzięki czemu miasto, które nie istnieje ożywa przed oczami czytelnika.

Czytaj więcej

Artymowicz Nadzieja "Łagodny czas"

Artymowicz Nadzieja "Łagodny czas"

Wybór utworów do tomiku "Łagodny czas" oparto na podstawie wydań książkowych Nadziei Artymowicz oraz druków rozproszonych. Tytuł tomiku zaproponowała Autorka, układ kompozycyjny, wybór i tłumaczenia oraz szata graficzna pochodzą od redaktora. Większość przekładów powstała specjalnie do niniejszego wydania.

Czytaj więcej

"Teatr NN 1990-2010"

"Teatr NN 1990-2010"

Teatr NN istnieje od 1990 roku. Był to rok wielkich zmian w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym Polski. Tak więc mimowolnie stał się rówieśnikiem tego, co się wtedy rozpoczynało.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe