W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 18-19

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 18-19

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 17

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 17

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 16

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 16

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 15

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 15

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 14

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 14

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 12-13

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 12-13

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Czytaj więcej

Hartwig Julia "Powroty" 2009

Hartwig Julia "Powroty" 2009

Tomik wydano z okazji nadania Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin oraz wręczenia nagrody „Kamień" lubelskich spotkań poetyckich - Miasto Poezji.

Czytaj więcej

Hartwig Julia  "Powroty" 2011

Hartwig Julia "Powroty" 2011

Wybór wierszy Julii Hartwig wydany z okazji 90 urodzin poetki. Wydano na podstawie tomiku "Powroty" z 2009 roku, złożonego ręcznie przez Tadeusza Wacława Budynkiewicza, w nakładzie 200 egzemplarzy (w tym sto ręcznie numerowanych).

Czytaj więcej

Czechowicz Józef "Kołysanki"

Czechowicz Józef "Kołysanki"

W latach 1933/1934 Czechowicz sporządził maszynopis zawierający siedem kart z ponumerowanymi utworami oraz okładką z tytułem "Kołysanki" opatrzoną jego podpisem. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, trzymając się zamierzeń poety, wydał "Kołysanki" jako specjalny dodatek do "Poematu o mieście Lublinie" wydrukowany, podobnie jak Poemat w liczbie 102 ręcznie numerowanych egzemplarzy, dla uczczenia 102 rocznicy urodzin autora.

Czytaj więcej

Czechowicz Józef "Kamień"

Czechowicz Józef "Kamień"

Reprint tomiku poezji Czechowicza z lipca 1927 r., wydany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na pamiątkę 80. rocznicy debiutu Józefa Czechowicza. Tomik wydano w nakładzie 200 egzemplarzy. W tym 80 egzemplarzy ręcznie numerowanych

Czytaj więcej

Brama

Brama

Publikacja zawiera teksty literackie o Bramie, dzieje Bramy Grodzkiej, informacje o Ośrodku i jego projektach, kalendarium działalności.

Czytaj więcej

Bieniek Mariusz "Utracony świat Hani Pomeranc"

Bieniek Mariusz "Utracony świat Hani Pomeranc"

Książka składa się z dwóch części: historycznej i edukacyjnej. W pierwszej zawarto krótką historię osadnictwa żydowskiego w Kraśniku, życiorys tytułowej bohaterki i jej pamiętnik (z analizą literaturoznawczą) oraz przedrukowane i przetłumaczone z Yizkor Book wspomnienia z Budzynia autorstwa Daniela Freiberga. W części edukacyjnej znalazły się m.in. artykuły o nauczaniu o Holokauście i wielokulturowości.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe